Bakan ÖZHASEKİ Başkanlığında “İmar Barışı Çalıştayı” Yapıldı
25 Mayıs 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı Düzenlemesi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu kapsamda Bakan ÖZHASEKİ başkanlığında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Yöneticileri ile Taşra Teşkilatında görevli 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve personeline “İmar Barışı” düzenlemelerine yönelik Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının organizasyon ve koordinesinde Ankara’da “İmar Barışı Çalıştayı” yapılmıştır.

Bakan ÖZHASEKİ Çalıştay’da önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bir yıl içinde Türkiye’de imara aykırılık teşkil eden durumların tespit edildiğini açıklayan ÖZHASEKİ, 10 civarında sorun yazdıklarını ifade ederek, bunlardan ikisinin mülkiyetten kaynaklı, diğerlerinin ise imarla ilgili olduğunu belirtmiştir. Zamanında ruhsatını almamış ya da ruhsatını alıp, iskânını alamamış vatandaşların konutları ile iş yeri ve fabrikalar için de söz konusu düzenlemenin geçerli olacağını dile getirmiştir.

Ankara’da yapılan “İmar Barışı Çalıştayı” Bakan ÖZHASEKİ’nin açıklamalarından sonra 10 ayrı çalışma grubunda Merkez Teşkilatı Yöneticileri ile Taşra Teşkilatında görevli 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve personeli ile birlikte İmar Barışı Çalıştayı sahura kadar devam etmiştir.

10 ayrı toplantı salonunda Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin Moderatörlüğünde her salonda 8 İl Müdürü ve personeli olmak üzere 30’arlı çalışma grupları oluşturulmuş, Çalıştay devam etmiş ve sahura doğru 10 ayrı çalışma grubundan İmar Barışı düzenlemesi ile ilgili karşılaşılacak sorun ve çözüm önerileri ile ilgili Çalıştay Sonuçlarının Toplanması, Raporlandırılması ve Değerlendirilmesi işlemlerine geçilmiştir.

İmar Barışı Çalıştayı sahura doğru Bakan ÖZHASEKİ’nin kapanış konuşmaları ile sona ermiştir.