Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürü: Gültekin GÜLAKAN

Telefon          :  (0312) 410 27 26 / Dahili 27 26

e posta           :  gultekin.gulakan@csb.gov.tr 

 

 

Satınalma Şube Müdürlüğünün görevleri: 

 

a) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak.

b) Daire  Başkanının satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek.

c) Daire  Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak