Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri Başvurusu

16 Eylül 2022

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında, kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumluları için 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren, tesis sorumlusu sınıflarına göre farklı tarihleri kapsayacak şekilde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi yapılacaktır.

Eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup söz konusu eğitimler online (uzaktan) olarak yapılacaktır.

Bu çerçevede, Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyen üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun adayların 23 Eylül 2022-09 Ekim 2022 tarihleri arasında https://aatbelgelendirme.csb.gov.tr/ adresi üzerinden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurup profil kartlarını oluşturarak ön başvuru yapmaları gerekmektedir. 09 Ekim 2022’den itibaren sistem yeni başvurulara kapatılacak olup sadece eksiklik bildirilmesi nedeniyle değerlendirme süreci devam eden başvurular nihailendirilecektir.

Bu kapsamda, Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyen ve ön başvurusu onaylanan adayların 14 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında www.ecbs.cevre.gov.tr adresi üzerinden AAT Personel Belgelendirme Sistemi ekranına giriş yaparak ön başvuruda kabul edildikleri sınıflar üzerinden eğitim başvurusu yapmaları gerekmektedir. Adaylar, profil kartlarının onaylandığı sınıftan hem endüstriyel hem de kentsel sınıftan başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda eğitim başvurusunu tamamlayan tesis sorumlusu adaylar, 24 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olan eğitimlere, gerekli üyelik işlemlerini tamamlayarak www.ue.cbs.gov.tr adresinden erişim sağlayacaktır.

Ayrıca, 16 Kasım-24 Aralık 2021 ve 01 Şubat 2022-11 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenmiş olan eğitimlere katılım sağlayıp kendilerine tanımlanan eğitimlerin %100’ünü tamamlayan üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun adayların 24 Ekim 2022-20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitimlere katılım zorunlulukları bulunmamakta olup direkt sınavlara katılım hakkına sahiptirler. Ancak bu adayların 23 Eylül 2022-09 Ekim 2022 tarihleri arasında ön başvuruyu güncelleme işlemini, 14–21 Ekim 2022 tarihleri arasında eğitim başvurusu işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bahse konu eğitimler sonunda 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan sınavların takvimi başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek olup ihtiyaç duyulması halinde 3-4 Aralık 2022 tarihleri de sınav takvimine dâhil edilecektir. Sınav takvimine ilişkin bilgilere Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden (https://cygm.csb.gov.tr/duyurular) ve www.ecbs.cevre.gov.tr adresi üzerinde yer alan AAT Personel Belgelendirme Sistemi duyurular sayfasından ilerleyen süreçte yayımlanacaktır.

HATIRLATMA: Kurum tecrübesi ile ilgili sisteme yüklenecek evraklarda Bakanlığımızca değişiklik istenmesi halinde mevcut dosyaların sistemden silinerek yeni belgelerin tek dosya halinde ve PDF formatında yeniden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

EĞİTİM VE SINAV PROGRAMI

EĞİTİMLERİN KAPSAMI

Eğitim programı tesis tür ve sınıfına göre oluşturulmuş olup aşağıda yer alan konuları kapsamaktadır. Adaylar bu konuların dışında ayrıca sınavlarda “atıksu mevzuatı”ndan da sorumludurlar. Sınav kapsamında bulunan mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimler ve sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup yalnızca sınavda başarılı olanlar yukarıda belirtilen tarihler arasında 200,00.-TL belge ücreti yatıracaktır. Birden fazla belge alacak olanlar her belge için ayrı ücret yatıracaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; eğitim başlangıç ve bitiş tarihlerinde, belge ücret yatırma tarihlerinde ve online sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olup yapılacak herhangi bir değişiklik ue.csb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Bu adresten yapılan değişiklik duyurusu tüm adaylara tebliğ yapılmış hükmündedir.

EKLER

  1. Başvuru için Kullanıcı Kılavuzu indir.
  2. Resmi yazı formatı indir.
  3. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ indir.

İletişim:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
aat@csb.gov.tr

sutoprak@csb.gov.trFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır