Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
MİSYON-VİZYON
MİSYONUMUZ
Yaşanabilir bir Çevre ve Marka Şehirler oluşturmak adına çevreyi ve insan sağlığını korumak, her türlü çevre kirliliği önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına toplumun tüm kesimlerinin çevre ve şehircilik konusunda bilinçlendirmesi, bilgilendirmesi, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırılması ve bireylerin aktif katılımlarını sağlanmasıdır.
 
 
VİZYONUMUZ
 
Su tüketiminden çöp üretimine, enerji tüketiminden doğal kaynak kullanımına ve şehirleşmeye kadar çevre ile ilgili her konuda, her bireyin sorumluluğunu bilerek yaşaması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakması için gayret göstermesinin sağlanması adına çalışan, 
 
Çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki oluşturacak, bireysel çıkarların, toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini esas alan ve halkın katılımını amaçlayan,
 
Çevre ve çevre sorunları ile şehirleşmeyle ilgili tercihler yapabilmesi ve kararlar alabilmesi için, insanı eğiten bir kurum olmaktır.