Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı

ePlan Lansman ve Eğitim Programı Hk

28 Kasım 2019

Bakanlığımızca e-Plan Otomasyon Sistemi geliştirilmiş olup "Plan İşlem Numarası"
bu uygulama üzerinden alınmaya başlanacaktır. Uygulama aynı zamanda planların ve ilgili
evrakın sayısal olarak yüklenmesini sağlayarak plan teklifinin müellif tarafından
yapılmasından itibaren askı ve kesinleşme süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde
gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda daha önce Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilen
olarak tanımlananlar veya uygulamada işlem yapacak "Yetkili Kullanıcı" olan çalışanlar
(tercihen şehir plancısı, yoksa harita mühendisi veya harita teknikeri) için ePlan Otomasyon
Eğitimi yapılacaktır.
Eğitimler EK'te belirtilen tarihlerde 4 grup halinde Antalya'da gerçekleştirilecektir.
Ekte belirtilen kontenjan sayısı kadar personelin görevlendirilmesi önem arz etmekte olup
görevlendirilen personel bilgilerini EK2'de yer alan form doldurularak kayit@csb.gov.tr
eposta olarak ve Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına resmi yazı ile
bildirilmesi gerekmektedir.

 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır