Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Şube Müdürü:  Talha DOĞAN

Telefon          :  (0312) 410 27 29 / Dahili 27 29

e posta           :  talha.dogan@csb.gov.tr 

 

 

Satınalma Şube Müdürlüğünün görevleri: 

 

a) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak.

b) Daire  Başkanının satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek.

c) Daire  Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak