Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürü :  Uğur KALAN

Telefon          : (0 312) 410 27 16

eposta          : ugur.kalan@csb.gov.tr

  

Tanıtım Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 

a)Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim çağındaki çocuk ve gençlerimizin çevre ve şehircilik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile işbirliği yaparak çeşitli eğitimler, projeler ve etkinlikler yapılmasını sağlamak,

b)Vatandaşların çevre ve şehircilik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile işbirliği yaparak çeşitli eğitimler, projeler ve etkinlikler yapılmasını sağlamak,

c)Örgün ve yaygın eğitim programlarında çevre ve şehircilik konularının yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile ortak çalışmalar yürütmek,

d)Düzenlenecek eğitimler, projeler ve etkinlikler ile ilgili bilgi, belge ve eğiticilerin mübadele çalışmalarını ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Uluslararası Kuruluşlar ve özel şirketler ile birlikte yürütmek,