Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı
YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürü :  Gültekin GÜLAKAN

Telefon          : (0312) 410 27 26

Mail: gultekin.gulakan@csb.gov.tr

 

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Daire Başkanlığı personelinin özlük işleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Daire Başkanlığının bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Daire Başkanlığının her türlü dayanıklı taşınırlarını ve tüketim malzemelerini temin etmek, kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak,

d) Daire Başkanlığına ait, gelen ve giden evrakın işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.